kusoldharmphuket
Facebook    Webmail     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิ

โครงการ "ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์"

วันที่ 2012-03-10 11:07:44

มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ได้ดำเนินการจัด โครงการ "ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์" เป็นประจำทุกปี
ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเป็นนโยบายของท่านประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
นางเบญจวรรณ ตัมพานุวัตร
และคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ
ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียน การศึกษา ของนักเรียนที่จะต้องศึกษาหาความรู้ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ
และสามารถนำความสามารถไปช่วยการพัฒนาประเทศสืบต่อไป จึงได้ริเริ่มต้นโครงการครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2553
เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ ทั้งสิ้น 18 โรงเรียน
ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. โรงเรียนบ้านอ่าวปอ
2. โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี
3. โรงเรียนเกาะสิเหร่
4. โรงเรียนบ้านกู้กู
5. โรงเรียนแหลมพันวา
6. โรงเรียนบ้านทุ่งคา
7. โรงเรียนบ้านบางครั่ง
8. โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่
9. โรงเรียนบ้านบางโรง
10. โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
11. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36
12. โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
13. โรงเรียนท่าฉัตรไชย
14. โรงเรียนเกาะมะพร้าว
15. โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
16. โรงเรียนบ้านบางคู
17. โรงเรียนบ้านม่าหนิก
18. โรงเรียนบ้านสาคู
โรงเรียนใดมีความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อประสานงาน ประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
นางเบญจวรรณ ตัมพานุวัตร ได้โดยตรง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 081-8916624

ที่มา : มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต

- ข่าวประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิ
- ข่าวอุบัติเหตุจราจร
- กิจกรรมฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัคร
- เหตุพบผู้เสียชีวิตและเหตุอื่น ๆ
- ยานพาหนะประจำมูลนิธิ
- ประวัติเทพเจ้าองค์โป๊ยจุนเชี้ยฮุด
- ยานพาหนะอาสาสมัครมูลนิธิ(น.เขต) และรถสนับสนุน
- อุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัยของมูลนิธิ
- กิจกรรมฝ่ายพิธีกรรม
- สรุปการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน
- กิจกรรมสนับสนุนและช่วยเหลือสังคม
- ผู้อยู่ในอุปถัมภ์ของมูลนิธิ 21 ราย
 
   
ทั้งหมด
พิธีกรรมฉลองวันเกิดพระตังลิ้วฮุดกุน วันที่ 18 กรกฏาคม 2559

ร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินแบบบางส่วน ท่าอากาศยานภูเก็ต (Partial Emergency Exercise) ประจำปี 2559

พิธีฝังศพ ณ สุสานเขารัง วันที่ 13-07-59

 
พิธีกรรม
 
 
 
   
     มูลนิธิกุศลกรรมภูเก็ต
             34 ถนนพูนผล ซอย 9 ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
     โทรศัพท์: +66 (0) 7621 1706, +66 (0) 7635 5330
             โทรสาร: +66 (0) 7635 5304
     อีเมลล์: kusoltam_pk@hotmail.com
     เว็บไซต์: www.kusoldharmphuket.com

Copyright © 2011- 2014 มูลนิธิกุศลกรรมภูเก็ต สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบและพัฒนาโดย Viewshop-asia.comดูผ่านคอมพิวเตอร์ คลิก
ดูผ่านมือถือ คลิก