kusoldharmphuket
Facebook    Webmail     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กิจกรรมฝ่ายพิธีกรรม

พิธีสักการะฉลองวันเกิดองค์เทพ "ไท้เสียงเหล่ากุน" วันพุธที่ 7 มีนาคม 2555

วันที่ 2012-03-08 15:26:35


ประวัติองค์เทพเจ้า ไท้เสียงเหล่ากุง ไท้เสียงเหล่ากุง เจ้าสำนักศาสดาเต๋า อาจารย์ของเหล่าโป๊ยเซียนนั้น เดิมแซ่ลี้ ชื่อยื้อ มีชีวิตอยู่ในสมัยราชวงศ์โจวเมื่อประมาณ 4 พันกว่าปีก่อน เกิดที่หมู่บ้านล่าย อำเภอขู่ แคว้นฉู่ ซึ่งตามประวัติแล้ว องค์ไท้เสียง เหล่ากุง เป็นเทพเบื้องบนลงมาจุติ โดยมารดาของท่าน ตอนนั้นมีอายุ 19 ปี ได้ไปวิ่งเล่นในสวนเห็นผลลี้เข้า จึงเด็ดลงมารับประทาน หลังจากนั้นท่านก็เกิดตั้งครรภ์ขึ้นมา องค์ไท้เสียงเหล่ากุง อยู่ในครรภ์มารดาของท่านถึง 81 ปี ซึ่งในระหว่างนั้น ท่านสามารถพูดจาสื่อสารโต้ตอบกับมารดาได้ตลอด มารดาท่านเองก็ถามท่านว่า "ทำไมถึงไม่ยอมออกมาซักที" ท่านก็ตอบไปว่า หากท่านออกมา มารดาจะต้องเสีย ชีวิตเป็นแน่แท้ ถึงกระนั้นมารดาของท่านก็ยืนกรานให้ท่านออกมา หากมารดาจะต้องเสียชีวิตมารดาก็ยอม องค์ไท้เสียงเหล่ากุง จึงได้ตกฟากออกมาทางใต้รักแร้ซ้ายของมารดา เป็นคนที่มีผมขาวโพลนทั้งศีรษะ และได้ชื่อว่า "เหลาจื้อ"ซึ่ง แปลว่า คนแก่เฒ่า หลังจากนั้นท่านได้เข้ารับราชการ เป็นบรรณารักษ์ของหอพระสมุดหลวงแห่งราชสำนักโจวท่านเป็นผู้ มีความเชี่ยวชาญงาน ด้านจินตกวี และคัมภีร์ต่างๆ จนเป็นที่เลื่องลือนับถือในสมัยนั้น ท่านไม่ชอบชีวิตหรูหรา ถือหลักปรัชญา ที่ไม่โอ้อวด และไม่ต้องการชื่อเสียง กระทั่งมาถึงสมัยเจียวอ๋อง ปีที่ 23 ราชสำนักเสื่อมโทรม ท่านจึงได้ลาออกจากราชการ ไปแสวงหาความวิเวกโดยขี่ควายเขียวไปเรื่อยวันนึงท่านได้เดินทางมาถึงด่านฮ่ำก๊ก (หานกู่กวน) เมื่อไปถึงประตูเมืองก็เจอกับนายด่านคนหนึ่ง ซึ่งนายด่านผู้นั้นเมื่อเจอกับเหลาจื้อก็จำท่านได้ ด้วยความชื่นชม และปิติดีใจ นายด่านผู้นั้นจึงเอ่ยปากขอกับท่านเหลาจื้อว่า “ท่านเหลาจื้อ ไหนๆท่านก็จะไปบำเพ็ญเพียรภาวนาแล้ว ขอได้โปรดแต่งหนังสือสักเล่ม เพื่อเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลังด้วยเถิด” ท่านเหลาจื๊อจึงได้แต่งหนังสือ ที่มีชื่อว่า “เต๋า เต็ก เก็ง” (แปลว่า คัมภีร์ศีลธรรม) ขึ้นมา เป็นคัมภีร์ซึ่งรวมบทต้น และบทปลายทั้งหมด ได้ 81 บท มีความยาว ประมาณ 5,000 คำอักษร มอบให้แก่นายด่าน แล้วก็เดินทาง ต่อไป นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ก็ไม่มีผู้ใดทราบอีกเลย ว่าท่านไปอยู่ ณ แห่งหนตำบลใด
ที่มา : มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต

- ข่าวประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิ
- ข่าวอุบัติเหตุจราจร
- กิจกรรมฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัคร
- เหตุพบผู้เสียชีวิตและเหตุอื่น ๆ
- ยานพาหนะประจำมูลนิธิ
- ประวัติเทพเจ้าองค์โป๊ยจุนเชี้ยฮุด
- ยานพาหนะอาสาสมัครมูลนิธิ(น.เขต) และรถสนับสนุน
- อุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัยของมูลนิธิ
- กิจกรรมฝ่ายพิธีกรรม
- สรุปการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน
- กิจกรรมสนับสนุนและช่วยเหลือสังคม
- ผู้อยู่ในอุปถัมภ์ของมูลนิธิ 21 ราย
 
   
ทั้งหมด
พิธีกรรมฉลองวันเกิดพระตังลิ้วฮุดกุน วันที่ 18 กรกฏาคม 2559

ร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินแบบบางส่วน ท่าอากาศยานภูเก็ต (Partial Emergency Exercise) ประจำปี 2559

พิธีฝังศพ ณ สุสานเขารัง วันที่ 13-07-59

 
พิธีกรรม
 
 
 
   
     มูลนิธิกุศลกรรมภูเก็ต
             34 ถนนพูนผล ซอย 9 ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
     โทรศัพท์: +66 (0) 7621 1706, +66 (0) 7635 5330
             โทรสาร: +66 (0) 7635 5304
     อีเมลล์: kusoltam_pk@hotmail.com
     เว็บไซต์: www.kusoldharmphuket.com

Copyright © 2011- 2014 มูลนิธิกุศลกรรมภูเก็ต สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบและพัฒนาโดย Viewshop-asia.comดูผ่านคอมพิวเตอร์ คลิก
ดูผ่านมือถือ คลิก